Realizacje
Powrót

Zielony Rynek

Projekt placu targowego w Tomaszowie Lubelskim

O inwestycji

Działka nr 183 położona jest w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Teren zlokalizowany jest w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny miasta. Dla mieszkańców to znany od dawna plac targowy- Zielony Rynek.

Wraz z upływem czasu uwydatniła się potrzeba rewaloryzacji funkcjonalno- przestrzennej targowiska. Propozycja projektowa powstała na kanwie analiz funkcjonalnych i kompozycyjnych, uwarunkowań historycznych, wytycznych konserwatorskich, zapisów miejscowego planu zagospodarowania dla terenów sąsiednich oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Funkcja

Plac ma charakter targowy. Podstawowe założenia to kontynuacja najważniejszych ciągów komunikacyjnych, założeń osiowych i pasów zieleni. Plac dzięki czytelnemu strefowaniu ma usprawnić handel oraz wtopić się w tkankę miasta, nie naruszając przy tym ciągłości pierzei oraz traktów komunikacyjnych. Pierzejowy, zamknięty układ placu ma na celu skupianie handlujących w jego centrum. Całość założenia tworzy łatwo dostępny dziedziniec.

Od strony ulicy Piekarskiej zaproponowano parkingi i szpaler drzew. W część placu przyległej do garaży osiedlowych przewidziano pasy zieleni w formie trawników oraz nowo projektowanych drzew. Targowisko wyposażono w węzeł sanitarny, zdrój uliczny, a niektóre ogrzewane pawilony handlowe w węzeł socjalny.

Forma

Wybrana forma architektoniczna jest ściśle związana z funkcją obiektu, kontekstem historycznym lokalizacji oraz skalą przestrzeni.

Niewielkie obiekty w pierzejowym układzie są łatwo dostępne od wnętrza placu, ich podcieniowe bryły chronią przed słońcem i deszczem. Nawiązują do domów podcieniowych, charakterystycznych form architektonicznych Zamojszczyzny.

Pozornie różnorodne połacie dachów, w pierzei zachowują porządek dzięki jednakowemu poziomowi kalenic. Wysokość budynków kontynuuje linię kompozycyjną ul. Piekarskiej.

 

 

KONSTRUKCJA BUDYNKÓW

Budynki zostały zaprojektowane w oparciu o tradycyjną konstrukcję drewnianą. Drewniane słupy i belki są rusztowaniem dla deskowania i pokrycia gontem modrzewiowym. Całość jest posadowiona na ławach fundamentowych. Nachylenie połaci dachowych jest regularne i odpowiada technicznym wymaganiom gontu drewnianego jako pokrycia.

MATERIAŁY

Pokrycie rodzimym gontem modrzewiowym nadaje bryłom efektownego detalu i gwarantuje szlachetne starzenie się budowli. Deskowanie zaproponowano dla stref najbardziej narażonych na uszkodzenia ze względu na sposób użytkowania.

Jako nawierzchnię placu wybrano bruk klinkierowy. Za pomocą zróżnicowanego odcienia materiału wydzielono ciągi komunikacyjne i przestrzeń targową.

 

Projekt wykonaliśmy w 2013 r. Realizacja – 2019 r.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością firmy
Pracownia Projektowa WIMAR Marek Wiśniewski.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, drukowanie
i jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione.