RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

RODO

Informujemy, że w celu obsługi bieżącej korespondencji i świadczenia usług projektowych przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest:

Pracownia Projektowa WIMAR reprezentowana przez Pana Marka Wiśniewskiego.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można uzyskać w siedzibie firmy:

Pracownia Projektowa WIMAR Marek Wiśniewski, ul. Kr. Jadwigi 4, 22-600 Tomaszów Lubelski.

————————————————————————————————————————————————————-

Wszelkie wiadomości przeznaczone są wyłącznie dla adresata i mogą zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje oraz dane osobowe.

Zakazane są jakiekolwiek operacje z wykorzystaniem tych informacji i danych.

Jeżeli otrzymałeś wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nadawcy i usunięcie treści.